Realne możliwości, o których nie wiesz

Ochrona

Podważyć dług

Jeśli zadłużenie posiada wady prawne lub zostało naliczone niesłusznie można je zareklamować i zmusić wierzyciela by wycofał swe żądania. Zdarza się, że wierzyciel nie dopełni wszystkich prawnych wymogów albo naliczy dług przez pomyłkę lub niedopatrzenie. W tym przypadku kluczowa jest szybka i profesjonalna analiza, właściwe sporządzenie pisma, zachowanie odpowiedniego trybu działania i powołanie się na stosowne zapisy umowy lub akty prawne. Otrzymasz pełne wsparcie w tej kwestii.

Bronić się przed Sądem i Komornikiem.

Nawet jeśli sprawa trafiła już do komornika, można bronić się przed jego działaniami. Trwająca egzekucja może zostać ograniczona, zawieszona lub zupełnie umorzona w wyniku działań osoby zadłużonej. Sądowy Nakaz Zapłaty może zostać podważony nawet kilka lat po upływie terminu uprawomocnienia. Natomiast w trakcie postępowania sądowego możliwości obrony są bardzo szerokie. Niemal każda sprawa sądowa o zapłatę jest do wygrania, jeśli pozwany wie jak się bronić.

Negocjować warunki

Odpowiednio poprowadzone negocjacje pozwolą Ci zaoszczędzić znacznie większe kwoty niż można się spodziewać. ZAWSZE warto się targować, trzeba tylko wiedzieć jak to robić. Nie płać więcej niż to konieczne. W szczególności możesz liczyć na:

  • Umorzenie części długu – często wierzyciel jest gotów obniżyć Twój dług, trzeba tylko wiedzieć jak go to tego skłonić
  • Wstrzymanie dalszego wzrostu zadłużenia – codziennie naliczane odsetki oraz koszty prawne mogą w krótkim czasie powiększyć dług o znaczne sumy – zatrzymanie tego procesu jest kluczowe podczas spłaty, zwłaszcza gdy spraw jest wiele a spłata przebiega w ratach
  • Prolongata terminu spłaty – nawet jeśli wierzyciel żąda zapłaty całej zaległości w ciągu kilku dni, można go skłonić, by uwzględnił Twoją sytuację materialną i rozłożył spłatę na niskie, nieoprocentowane raty

Zablokować uporczywe kontakty

Listy, częste telefony lub nawet wizyty windykatorów w miejscu zamieszkania to podstawowe metody działania wierzycieli. Po pewnym czasie, zwłaszcza jeśli jest ich kilku, mogą doprowadzić osobę zadłużoną do ostateczności. Jednak te kontakty można ograniczyć lub zupełnie wyeliminować poprzez odpowiednio ukierunkowane i przemyślane działanie.

Ułożyć plan spłaty

Zadłużeń jest wiele, a możliwości spłaty ograniczone. Trzeba zdecydować, którymi sprawami zajmiemy się w pierwszej kolejności, a które mogą poczekać. Bez dobrze ułożonego planu spłaty, wyjście ze spirali długów jest niemożliwe. Powiem Ci, od jakich spraw należy zacząć oraz jak ułożyć spłatę, żeby realnie redukować dług, a nie tylko bieżące odsetki.

Bieżąca pomoc

Wychodzenie z długów to skomplikowany proces. Często można napotkać problemy, z którymi nie wiadomo jak sobie poradzić. Pisma od wierzycieli lub Komornika są niezrozumiałe, często nie zawierają informacji z czego wynika dług. Ustawowe terminy, procedury, tryby postępowania - osoba zadłużona pozostawiona sama z wszystkimi pytaniami, nie wie nawet od czego zacząć.

Od teraz masz do kogo skierować swoje pytania